• Слайд1
  • Слайд2
  • Слайд3
  • Слайд4
  • Слайд5
  • Слайд6
  • Слайд7
  • Слайд8


Про нас

Ужгородська початкова школа "Ялинка" - це школа 1-го ступеню з поглибленим вивченням англійської мови з дошкільним підрозділом у своєму складі. Мова навчання - УКРАЇНСЬКА.

Головне  завдання педагогічного  колективу закладу - забезпечення високої якості освіти та виховання, що є запорукою майбутньої конкурентоспроможності особистості, успішної людини.

Діяльність педагогічного колективу спрямована на реалізацію концепції особистісно-орієнтованого навчання і підготовки дитини до самостійної взаємодії з сучасним динамічним світом. Саме тому ми таку увагу приділяємо створенню умов для раннього виявлення нахилів, здібностей, обдарованості дітей, задоволення потреб, інтересів кожної дитини, а суспільство у вихованні національної еліти.

Ужгородська початкова школа "Ялинка" - заклад повного дня. Вся структура навчання та відпочинку складається з гармонійного поєднання навчальної і позанавчальної діяльності. Здобувачі освіти, знаходячись в закладі освіти протягом дня, мають змогу після напруженої розумової праці позайматися фізично, розвантажитись. Організовано роботу гуртків, поглиблюються знання здобувачів освіти з іноземної мови (англійська), образотворчого мистецтва, угорської мови.

Функціонує 1 різновікова угорськомовна група. 

Ужгородська початкова школа "Ялинка" забезпечує:

- різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі ранньої діагностики, виявлення та розвиток її задатків. здібностей, обдарувань;

- формулювання цілісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

- здобуття неперервної дошкільної та початкової шкільної освіти на рівні державних стандартів;

- виховання морально, фізично і психічно здорового покоління;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості у різних видах діяльності, їх фізичного розвитку;

- Формування національної свідомості, життєвої компетентності, необхідної комп'ютерної  грамотності, уміння опрацювати інформацію;

- оволодіння іноземними мовами;

- виховання громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості;

-  формування у вихованців бажання і вміння вчитися, вироблення умінь практичного і творчого застосування набутих знань;

- виховання здобувачів освіти, як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.

 

До послуг здобувачів освіти - навчальні класи, ігрові кімнати, актова зала, функціонує комп'ютерний клас  обладнаний комп'ютерною технікою, доступ до мережі Інтернет.

За роки існування у закладі склалася певна система роботи, спрямована на створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального , естетичного і фізичного розвитку школярів. невпинно йде час але незмінним впродовж 25 років залишається прагнення вчителів та вихователів до високої мети: виховати та навчити дитину, гідного громадянина своєї Вітчизни. А педагогічне кредо колективу можна висловити так: "Навчати та виховувати так, щоб у кожному дитячому серці запалився вогник пізнання, мислення, добра"

У закладі завжди панує атмосфера добра і любові.

Колектив УПШ "Ялинка" й надалі працюватиме над покращенням матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу. Серед найближчих перспектив - розширення мереж гуртків та секцій, участь у провадженні проекту "Відкритий світ", створення єдиної внутрішкільної інформаційної мережі.