• УПШ1
  • Слайд1
  • Слайд2
  • Слайд3
  • Слайд4
  • Слайд5
  • Слайд6
  • Слайд7
  • Слайд8


Сторінка методиста

Програма «Впевнений старт» як орієнтир формування готовності до навчання у школі

 

Реалізуючи Програму, маємо забезпечити «впевнений старт» дітей у навчальній діяльності. Тому підготовка дітей до навчання у школі стала одним з основних завдань освітнього процесу п'ятирічок. А відтак, слід було забезпечити наступність у роботі дитячого садка і школи.

Наступність — це забезпечення безперервної освіти з урахуванням самоцінності певного віку та перспективності розвитку особистості.

Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи досягається тоді, коли освітній процес у дошкільному навчальному закладі спрямовано на всебічний розвиток дітей, коли встановлено тісні контакти між дошкільним навчальним закладом і школою, зокрема і щодо наступності у навчанні дітей.

Наступність у навчанні - це встановлення необхідного зв'язку та правильного співвідношення між частинами навчального предмета на різних етапах його вивчення. Наступність передбачає послідовність, систематичність подачі і засвоєння нового навчального матеріалу з опорою на вивчений та з урахуванням рівня розвитку дитини.

Зв'язок між загальноосвітнім і дошкільним навчальними закладами має бути двостороннім. Педагоги дошкільного закладу мають добре знати зміст, завдання, принципи і методи навчання у школі. Вони мають бути добре обізнаними з нормативно-правовими документами, які регулюють роботу школи. Це дасть їм змогу грунтовно підготувати дитину до шкільного навчання, правильно добираючи методи і прийоми роботи. Впровадження програми «Впевнений старт» орієнтує педагогів-дошкільників на модернізацію освіти, перегляд багатьох усталених підходів, на новаторство і творчість. Вихователям важливо розуміти, що у роботі з дошкільниками немає місця «шкільній» моделі навчання, не можна дітей перевантажувати інформацією. Пріоритет у роботі з дошкільниками слід надавати не навчанню, а розвитку і вихованню.

А вчителі початкових класів, у свою чергу, мають знати, що Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» і програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» — орієнтують педагогів на особистісний розвиток кожної дитини, на формування життєздатної, компетентної, творчої людини.

Головною метою дошкільної освіти є формування активно-пізнавального ставлення дитини до навколишнього світу.